Nová éra Home Office

Home Office (HO) je témou našich dní. Avšak každý z nás má asi o HO rôzne predstavy. Niektorí považujú už samotné mailovanie s firmou z domu za prevádzku HO – keď zamestnanec náhodou pracuje z domu. Ako som to uviedol v našom prvom mítingu série. Čo bude po COVID 19? o tom mám smelšie predstavy: HO bude prevládajúcim prevádzkovým režimom a práca vo fyzickej firme bude výnimočnou udalosťou, akou je HO dnes.

Prečo ? – ľudia boli nútení pracovať počas pandémie z domu s rôznymi technológiami digitálnej spolupráce. A presvedčili sa o tom, spolu so svojimi manažérmi, že dnešné technológie HO šetria náklady a čas: cestovanie, náklady na prevádzku administratívných budov – plus šetria aj životné prostredie. (zlá spáva pre predajcov automobilov a pre letecké spoločnosti, pre prenajímateľov budov).

Preto budovanie Home office systému je novou výzvou  blizkej budúcnosti nielen pre firmy, ale aj pre také “kamenné” vzdelávacie inštitúcie, ako je naše Vzdelávacie centrum TeleDom (založené v r. 2001) v Košiciach.

Mítingy s týmto profilom sú zamerané na prehľad technológií pre HO, ich budovaniu pre konkrétný účel/spoločenský proces kolaborácie. A v neposlednom rade, na prezentáciu dobrých riešení zavedených vo svete aj u nás.

Aktuálny harmonogram týchto online mítingov a liniek pre vstup sú uvedené na plánovacej tabuli hlavnej stránky.

Teším sa na stretnutia s Vami na týchto mítingoch.

Attila Tóth