Digitálny Marketing – profil mítingu

Zameranie tejto série týždenných mítingov:

Pomáhať jednotlivcom aj firmám zviditeľniť sa, aktívne využívať vhodné marketingové stratégie za účelom reálne dodávať svoje produkty a služby online. Metóda: učíme sa na dobrých príkladoch iných. Popri tom, účastníci majú prístup aj k zdrojom formou samoštúdie a konzultácie s moderátorom aj po mítingu.

Po krátkom úvode Vám moderátor predstaví osobu, ktorá už niečo dokázala v tejto oblasti.
K prvým krokom pre Váš projekt pomôže TeleDom. Vyberáme tri projekty, ktoré plánujeme nielen riadiť, ale aj financovať.

Aktuálna linka pre vstup je na zozname mítingov na https://teledom.online.

Registrujte sa prosím na služby Teledom.online ako Hosť pred vstupom do mítingu.