Formátovanie číselných hodnôt v Exceli

Cieľ kurzu

Bežný užívateľ Excelu dokáže použiť prednastavené formáty čísiel pre bunky, čo ale robiť v prípade formátovania číselných hodnôt za súčasného použitia textových alebo iných znakov súčasne s číslami v jednej bunke? Ako formátovať časové hodnoty tak, aby boli výpočty s takýmito údajmi správne? Zobrazenie číselných hodnôt v podielovom zobrazení a výpočty s takými hodnotami? Zobrazenie číselných hodnôt v bunkách Excelu a pritom ich formátovať podľa štyroch podmienok bez použitia podmienečného formátovania?

Školenie je realizované vysvetlením princípu a znakov pre formátovanie na modelových ukážkach, ktoré je možné prispôsobiť podľa požiadaviek.

Cieľová skupina

  • určené pre ľudí, ktorí pri práci s Excelom pracujú s číslami, ktoré potrebujú správne zobrazovať v rôznych tvaroch a formátoch, ale taktiež pre zvedavcov a nadšencov Excelu, no hlavne si na svoje prídu napr. Účtovníci.

Podmienka

  • Vlastný notebook
Rozsah kurzu

1 hodina

Kategória

Online kurzy

Počet účastníkov školenia

5 - 15

Jazyk

Slovenský

Cena bez DPH

20 EUR za osobu

Zdieľať:
Online kurzy

Prázdniny s kontingenčnou tabuľkou

Školenie začína teoretickým vysvetlením čo je to kontingenčná tabuľka a čo je agregácia, na akých princípoch fungujú kontingenčné tabuľky a aké dáta spracovávajú. Postupne účastník školenia nadobúda informácie na báze praktických ukážok, spôsoby výpočtov v kontingenčných tabuľkách a spôsoby ich zobrazenia, vytváranie zlúčených polí, definovanie vypočítavaných polí.

Odborné semináre

INCOTERMS 2020

1)  História a základná charakteristika  INCOTERMS
2) I N C O T E R M S 2020
3)  Pozícia predávajúceho a kupujúceho pri aplikácii pravidiel  Incoterms  2020 v logistických operáciach
4)  Cenové kalkulácie pri zvolených dodacích podmienkách podľa  Incoterms  2020

Online kurzy

Užívateľom definované pravidlá podmieneného formátovania v Exceli

S podmieneným formátovaním sa už predpokladám stretol každý užívateľ v prednastavenom menu Excelu. V dátach je veľa krát potrebné označiť tie údaje/bunky/rozsahy buniek, ktoré spĺňajú užívateľom definovanú podmienku (alebo viacero podmienok súčasne zoradené v hierarchiách), a pritom prednastavené možnosti v menu Excelu neponúkajú žiadne riešenia

Leto Plné Vedomosti: Pripoj sa k nám!

Objavte svet nových vedomostí a zručností s našimi letnými kurzami! Ponúkame rôznorodé kurzy, ktoré vám pomôžu zdokonaliť sa v práci. Pripojte sa k nám a strávte leto produktívne a zábavne! Nižšie nájdete zoznam našich kurzov:

Tieto programy vám pomôžu rozvíjať dôležité schopnosti a udržať krok s požiadavkami moderného trhu práce.

Ďakujeme za Vašu registráciu ako hosťa TeleDom

Formulár bol úspešne odoslaný.
Budeme Vás kontaktovať v priebehu 24 hodín.