Home Office v súlade s novelou ZP

Pripojenie na Webinár (Google Meet)

Prvá koncepcia TeleDom o Home Office bola prezentovaná máji 2020: Reformulácia Home office .

Cieľom online mítingu je rozvinúť túto všeobecnú koncepciu  v súlade  § 52 Domácka práca a telepráca novely 311/2001 Z. z.  ZP, ktorá nadobudne platnosť od 1. marca 2021.

Na mítingu bude prezentovaný procesný model HO podľa 6-tich skupín činností:

  1. Vymedzenie rozsahu HO
  2. Správa miest výkonu HO
  3. Výkon HO v režime – pevná pracovná doba
  4. Výkon HO v režime – flexibilná pracovná doba
  5. Prierezové služby firmy pre zamestnanca
  6. Online výkazy HO

Okrem súladu s novelou, jednotlivé činnosti budú prezentované z hľadiska ich organizačnej a technickej realizovateľnosti v konkrétnej organizácii.

Strategickým cieľom TeleDom je vytvorenie a priebežná aktualizácia znalostnej bázu HO, ktorá bude obsahovať otvorený repozitár vzorových metodických a technických riešení činností HO firiem SR.

Seminár je určený personálnym manažérom, vedúcim pracovných tímov, mzdovým  účtovníkom a ekonómom firiem.

Účasť na tomto úvodnom mítingu je zdarma.
Videozáznam z webinára.

Linka pre vstup do mítingu 17.02.2021 o 14,00 hodine:
https://meet.google.com/tvn-kyxj-udr?authuser=0

Pozvaní Hostia :

Vlasta Sokolová, pracovné zmluvy pre HO
Ing. Gabriela Nemčíková, ekonomické aspekty HO (účtovníctvo, dane)
Ing. Mário Šotter, vedenie pracovných tímov HO
Ing. Attila Tóth, CSc., moderátor mítingu

Ďakujeme, za Vašu registráciu ako Hosť