Home Office v súlade s novelou ZP

Pripojenie na Webinár (Google Meet)

Prvá koncepcia TeleDom o Home Office bola prezentovaná máji 2020: Reformulácia Home office .

Cieľom online mítingu je rozvinúť túto všeobecnú koncepciu  v súlade  § 52 Domácka práca a telepráca novely 311/2001 Z. z.  ZP, ktorá nadobudne platnosť od 1. marca 2021.

Na mítingu bude prezentovaný procesný model HO podľa 6-tich skupín činností:

  1. Vymedzenie rozsahu HO
  2. Správa miest výkonu HO
  3. Výkon HO v režime – pevná pracovná doba
  4. Výkon HO v režime – flexibilná pracovná doba
  5. Prierezové služby firmy pre zamestnanca
  6. Online výkazy HO

Okrem súladu s novelou, jednotlivé činnosti budú prezentované z hľadiska ich organizačnej a technickej realizovateľnosti v konkrétnej organizácii.

Strategickým cieľom TeleDom je vytvorenie a priebežná aktualizácia znalostnej bázu HO, ktorá bude obsahovať otvorený repozitár vzorových metodických a technických riešení činností HO firiem SR.

Seminár je určený personálnym manažérom, vedúcim pracovných tímov, mzdovým  účtovníkom a ekonómom firiem.

Účasť na tomto úvodnom mítingu je zdarma.
Videozáznam z webinára.

Linka pre vstup do mítingu 17.02.2021 o 14,00 hodine:
https://meet.google.com/tvn-kyxj-udr?authuser=0

Pozvaní Hostia :

Ing. Pavol Kukučka, interpretácia novely § 52
Vlasta Sokolová, pracovné zmluvy pre HO
Ing. Gabriela Nemčíková, ekonomické aspekty HO (účtovníctvo, dane)
Ing. Mário Šotter, vedenie pracovných tímov HO
Ing. Attila Tóth, CSc., moderátor mítingu