fbpx

Tím TeleDom Online

Náš tím (zľava):

Peter Paľonder, Lektor nemeckého jazyka
Olesia Danko, Digitálny marketing
Lucia Záhradníková, Konferenčné a vzdelávacie služby
Attila Balázs, Manažér prevádzky
Eva Butkovská, Lektor anglického jazyka
Pavol Bodnár, Systémová a licenčná podpora
Renata Tatárová, Reštauračné služby
Attila Tóth, Konateľ, vedúci tímu