fbpx

Služby, ktoré si môžete zakúpiť

Kedy a ako platiť za mítingy TeleDom Online ?

Typy mítingov sú vyznačené na Pláne Online podujatí.

Verejný míting: nie je spoplatnený, ale účastník musí byť už registrovaný  na portáli TeleDom Online. Nie je nutné sa registrovať na každý míting osobitne. Avšak maximálny počet účastníkov na jeden míting je limitovaný na 250. Preto doporučujeme, aby ste si rezervovali miesto vopred na verejné mítingy.

Členský míting: účastníci musia mať zaplatený členský poplatok na mesiac, v ktorom míting sa bude konať. Člen má právo sa zúčastniť aj na  všetkých členských mítingoch v danom mesiaci a samozrejme aj na všetkých verejných mítingoch.

Private míting: kupuje sa služba v hodinách plánovaného trvania mítingu, ktorý je špecifikovaný v stĺpci Profil mítingu.

Kedy kupovať a akú službu:

  • pre sériové mítingy (napr. Angličtina), kde sadzba účasti je 10 euro +DPH/hodina je výhodnejšie si kúpiť členský poplatok.
  • pre používateľa, ktorý si plánuje sporadicky navštevovať mítingy je výhodnejšie kupovať len službu v hodinách plánovaného trvania mítingu.

Služby by sa mali kupovať vopred, aby moderátor mal prehľad kto má prednostné právo sa zúčastniť na mítingu. Nakúpené hodinové služby platia do konca roka 2020.

Digitálny Marketing – profil mítingov

Zameranie tejto série týždenných mítingov: Pomáhať jednotlivcom aj firmám...

Program školenia Partnerov

Cezhraničné slovensko-maďarské virtuálne prehliadky na podporu turizmu – školenie...

Propagácia a marketing pomocou sociálnych sietí

Pripojenie na Webinár (Google Meet) Tvoj nový štart je...