Prázdniny s  MS ACCESS (databázový program MS Office)

Obsah školenia

Počas školenia sa v jednotlivých moduloch budeme venovať nasledovným témam :

Práca s tabuľkami – Teória o databázach, vytvorenie tabuľky a nastavenie poli tabuľky, indexácia tabuľky, makra nad tabuľkou, vytváranie väzieb medzi tabuľkami (relácia 1:N, M:N), referenčná integrita, aplikácia SQl na poliach, verifikácia dát, zobrazovacie formáty a ich nastavenie,

Práca s dotazmi (query) – Všetky dostupné dotazy v programe MS ACCESS, zameranie hlavne na Výberový dotaz (SELECT), vytváranie dotazov pomocou wizárdu, štruktúra jazyka SQL, použitie agregačných funkcií v SQL

Práca s formulármi – Vytváranie formulárov, práca s ovládacími prvkami na formulároch, vzťahy medzi ovládacími prvkami formulárov, nastavenie zobrazenia formulárov, formáty zobrazenia formulárov, výpočty v formulároch

Práca so zostavami – Vytváranie tlačových zostáv, ich nastavenie, štruktúra zostáv, ovládacie prvky zostáv, skupinovanie, výpočty v zostavách

Práca s makrami – Použitie preddefinovaných makier v programe MS ACCESS, vytváranie vlastných jednoduchých makro kódov užívateľom.

Práca s exportom a importom dát, nástroje pre databázu, nastavenie MS ACCESS a nastavenie databázového súboru, rozdelenie databázy

Školenie je realizované na modelovom príklade, na konci ktorého je vytvorený databázový súbor (aplikácia) so všetkými prvkami databázového systému.

Cieľová skupina

  • Toto školenie je určené pre začiatočníkov v oblasti práce s databázami.

Podmienka

  • Vlastný notebook
Rozsah kurzu

4 dni, každý deň 3 hodiny (spolu 12 hodín)

Kategória

Online kurzy

Počet účastníkov školenia

5 - 15

Jazyk

Slovenský

Cena bez DPH

350 EUR za osobu

Možnosť preplatenia cez úrad práce  – Zručnosti pre trh práce.
Zdieľať:
Záznamy stretnutí

Čo bude po COVID 19?

Séria mítingov zameraných na výmenu názorov ako sa pripraviť pre novú budúcnosť jednotlivcov a firiem po COVID-19.

Záznamy stretnutí

Jazykové zručnosti

Séria mítingov zameraná na konverzáciu a gramatiku v Anglickom jazyku.

Leto Plné Vedomosti: Pripoj sa k nám!

Objavte svet nových vedomostí a zručností s našimi letnými kurzami! Ponúkame rôznorodé kurzy, ktoré vám pomôžu zdokonaliť sa v práci. Pripojte sa k nám a strávte leto produktívne a zábavne! Nižšie nájdete zoznam našich kurzov:

Tieto programy vám pomôžu rozvíjať dôležité schopnosti a udržať krok s požiadavkami moderného trhu práce.

Ďakujeme za Vašu registráciu ako hosťa TeleDom

Formulár bol úspešne odoslaný.
Budeme Vás kontaktovať v priebehu 24 hodín.