Program školenia Partnerov

Cezhraničné slovensko-maďarské virtuálne prehliadky na podporu turizmu – školenie Partnerov


Moderátor: M. Mojžiš (Privítanie a uvedenie cieľa školenia)

1. Ciele  projektu (M. Šotter):

Rozvoj širokých foriem cezhraničného turizmu v regiónoch formami:

a) Prezentácií aktuálnych informácií o bodoch záujmu (POI) ako kultúrne pamiatky, … 
b)
Notifikácie aktuálnych ponúk POI 
c) Z
ískania orientácie v regióne (napr. POI do 1 km) 

2. Harmonogram  projektu (M. Šotter, M. Mojžiš): 

 • Začiatok, Koniec 
 • Súčasný stav: Beta funkčnosť aplikácii … 
 • Možnosti účasti: Turisti registrácia zdarma, Partneri registrácia zdarma do 30.11. 

3. Funkčnosti portálu a aplikácie (D. Demeter):

a) Všeobecné funkčnosti 
b) Pre Partnerov (Vlastníkov POI)
 
c) Pre registrovaných poívateľov (turistov)

4. Prezentácia partnerskej zmluvy (M. Šotter):

Cieľ: nadviazanie stabilnej spolupráce min, na 12 mesiacov pre:

 • vytvorenie Virtuálnej prezentácie (VP) 
 • aktualizácie Obsahu  POI 
 • Intenzívna propagácia vašej VP a ponúk na sociálnych sieťach  

To všetko zdarma pre VP realizované do 30.11. Potom za úplatu. Max počet partnerov/POI =100 za región KSK a 100 za región BAZ

5. Realizácia do 30.11.2020 (I. Silvášiová, E. Butkovská, M. Mojžiš): 

 • Uzavretie partnerskej dohodyaktualizácia Kontaktných údajov Partnera Kontaktná osoba, vlastník/správca adresa, Email, telefón 
 • Fotenie /Novitech
 • Aktualizácia obsahu VP/Partner 
 • Zverejnenie na portál

6. Podpora Novitech pre realizáciu (I. Silvášiová, A. Tóth): 

 • Týždenné online konzultácie  
 • Dodatkové služby na vylepšenie viditeľnosti
 • Tvorba pekných prezentácií POI – kurzy TeleDom.online digitálne zručnosti 

7. Otázky (M. Mojžiš): 

 • Kontaktne osoby za Novitech (meno, telefónne číslo, Email) 
 • Partnerská zmluva: I. Silvášiová
 • Fotenie: E. Butkovská 
 • Technický hotline: D. Demeter
 • Neštandardné služby: I. Silvášiová

   

Podmienky účasti:

 1. Účasť je bezplatná
 2. Účastníci sa môžu zapojiť do tohto školenia cez toto Pripojenie.

Internetové pripojenie: https://www.skhu.eu/