Užívateľom definované pravidlá podmieneného formátovania v Exceli

Cieľ kurzu

S podmieneným formátovaním sa už predpokladám stretol každý užívateľ v prednastavenom menu Excelu. V dátach je veľa krát potrebné označiť tie údaje/bunky/rozsahy buniek, ktoré spĺňajú užívateľom definovanú podmienku (alebo viacero podmienok súčasne zoradené v hierarchiách), a pritom prednastavené možnosti v menu Excelu neponúkajú žiadne riešenia.

Podmienené formátovanie buniek je veľmi silný nástroj Excelu využívaný vo vizualizácii dát pre rýchle a jednoduché orientovanie sa v dátach. Tento veľmi silný nástroj je aplikovateľný v mnohých oblastiach, napr. pri označení neštandardných záznamov, údajov, pri dynamickej vizualizácii dát, účtovníctva, nákladového hospodárstva, logistiky, kontrolingu, a mnohých ďalších oblastiach využitia.

Školenie je realizované vysvetlením princípov na modelových situáciách. Samotné školenie je možné prispôsobiť podľa zamerania a podľa požiadaviek objednávateľa.

Cieľová skupina

  • široká verejnosť,
  • pracovníci v administratíve,
  • kontrolóri,
  • účtovníci,
  • plánovači

Podmienka

  • Vlastný notebook
Rozsah kurzu

1 hodina

Kategória

Online kurzy

Počet účastníkov školenia

5 - 15

Jazyk

Slovenský

Cena bez DPH

20 EUR za osobu

Zdieľať:
Online kurzy

Formátovanie číselných hodnôt v Exceli

Bežný užívateľ Excelu dokáže použiť prednastavené formáty čísiel pre bunky, čo ale robiť v prípade formátovania číselných hodnôt za súčasného použitia textových alebo iných znakov súčasne s číslami v jednej bunke? Ako formátovať časové hodnoty tak, aby boli výpočty s takýmito údajmi správne?

Prezenčné kurzy

Prezentačné zručnosti a verejný prejav

Naučiť účastníka zásady verejného prejavu a prezentácie
Odblokovať stres a zvládať konfliktné situácie pri prezentácií
Odstrániť zlozvyky pri osobnom vystupovaní počas prezentácie

Online kurzy

Rýchle prehľady s medzisúčtami, filtre, zoradenie dát v Exceli

: Veľa krát užívatelia Excelu používajú komplikované a časovo náročné riešenia pre spracovanie väčších rozsahov údajov, a pritom Excel ponúka veľmi elegantné a rýchle riešenia pre zvládanie náročných a komplexných úloh. Stačí pochopiť princíp a následnosť spracovania údajov pomocou dostupných excelových nástrojov a Vaša práca sa stane zábavou.

Leto Plné Vedomosti: Pripoj sa k nám!

Objavte svet nových vedomostí a zručností s našimi letnými kurzami! Ponúkame rôznorodé kurzy, ktoré vám pomôžu zdokonaliť sa v práci. Pripojte sa k nám a strávte leto produktívne a zábavne! Nižšie nájdete zoznam našich kurzov:

Tieto programy vám pomôžu rozvíjať dôležité schopnosti a udržať krok s požiadavkami moderného trhu práce.

Ďakujeme za Vašu registráciu ako hosťa TeleDom

Formulár bol úspešne odoslaný.
Budeme Vás kontaktovať v priebehu 24 hodín.