Základná finančná gramotnosť v Exceli

Cieľ kurzu

Naučíte sa vypočítať hodnotu úroku na úveroch, ukážky výpočtov súčasnej a budúcej hodnoty peňazí, výšku preplatenia úveru v rôznych obdobiach a splatnostiach, dokážete zanalyzovať výhodnosť investície, získate nový pohľad na oblasť financií a finančného plánovania.

Školenie je realizované na modelových situáciách, s ktorými sa bežne stretávate v osobnom živote.

Cieľová skupina

  • Široká verejnosť bez predchádzajúcich vedomosti a skúsenosti s finančníctvom a Excelom.

Podmienka

  • Vlastný notebook
Rozsah kurzu

2 hodiny

Kategória

Online kurzy

Počet účastníkov školenia

5 - 15

Jazyk

Slovenský

Cena bez DPH

30 EUR za osobu

Zdieľať:
Záznamy stretnutí

Inovačná streda

Prečo potrebujeme inovácie?
Ako postupujeme pri tvorbe inovácií?
Implementácia metodiky TRIZ v praxi, praktický príklad využitia metodiky TRIZ pri tvorbe produktu……..

Záznamy stretnutí

Prezentácia služieb i3D

Priemyselná výroba v poslednom období prechádza zásadnými zmenami, ktoré priniesli nástup štvrtej priemyselnej revolúcie označovanej ako Industry 4.0. Jadrom tohto vývoja je pokrok v informačno-komunikačných technológiách a digitalizácia priemyselnej výroby.

Záznamy stretnutí

Ostatné mítingy

Zoznam všetkých stretnutí, ktoré sa uskutočnili pre rôzne firmy s cieľom zlepšiť manažérske, marketingové a iné zručnosti.

Leto Plné Vedomosti: Pripoj sa k nám!

Objavte svet nových vedomostí a zručností s našimi letnými kurzami! Ponúkame rôznorodé kurzy, ktoré vám pomôžu zdokonaliť sa v práci. Pripojte sa k nám a strávte leto produktívne a zábavne! Nižšie nájdete zoznam našich kurzov:

Tieto programy vám pomôžu rozvíjať dôležité schopnosti a udržať krok s požiadavkami moderného trhu práce.

Ďakujeme za Vašu registráciu ako hosťa TeleDom

Formulár bol úspešne odoslaný.
Budeme Vás kontaktovať v priebehu 24 hodín.