fbpx

Čo bude po COVID 19?

Séria mítingov zameraných na výmenu názorov ako sa pripraviť pre novú budúcnosť jednotlivcov a firiem po COVID-19.

Čo bude po COVID 19? – Úvod
20.4.2020
Čo bude po COVID 19? – Ekonomika SR
27.4.2020
Čo bude po COVID 19? – The EU Perspective
4.5.2020
Čo bude po COVID 19? – Obce Online
11.5.2020
Čo bude po COVID 19? – Pracovné prostredie
18.5.2020
Čo bude po COVID 19? – Hodnotenie série
25.5.2020

Jazykové zručnosti

Séria mítingov zameraná na konverzáciu a gramatiku v Anglickom jazyku.

Angličtina úvod
18.4.2020
Angličtina level začiatočníci II
28.4.2020
Angličtina level pokročilí I
30.4.2020
Angličtina level začiatočníci III
5.5.2020
Angličtina level pokročilí II
7.5.2020
Angličtina level začiatočníci IV
12.5.2020

Angličtina level pokročilí III
30.4.2020
Angličtina level začiatočníci VI
26.5.2020
Angličtina level začiatočníci IV
19.5.2020
Angličtina level pokročilí VI
28.5.2020
Angličtina level pokročilí V
21.52020
Angličtina level začiatočníci VII
2.6.2020
Angličtina level pokročilí VII
4.6.2020
Angličtina level začiatočníci IX
16.6.2020
0625 Angličtina – Level pokročilí
26.6.2020
https://youtu.be/F2-PCUFMX7M
0708 Nemčina – pokročilí (1. hodina zdarma)
8.7.2020
Angličtina level začiatočníci VIII
9.6.2020
Angličtina level pokročilí IX
18.6.2020
0630 Angličtina level začiatočníci XI
06.30.2020
Angličtina level pokročilí VIII
11.6.2020
Angličtina level začiatočníci X
23.6.2020
0701 Nemčina – Začiatočníci
1.7.2020

Digitálne zručnosti

Séria mítingov zameraných na zlepšenie digitálnych zručností osôb.

Digitálne zručnosti – Úvod
22.4.2020
0513 Excel začiatočníci
13.5.2020
0520 PowerPoint začiatočníci
20.5.2020
0603 MS Excel pokročilí – Kontingenčné tabuľky
3.6.2020
0617 MS Word pokročilí 
17.6.2020
0624 MS Excel pokročilí 2 – Vzorce
24.6.2020
MS Excel pokročilí 3 – Makrá
1.7.2020

Medzi nami

Séria mítingov, v ktorých okruh odborníkov diskutuje na danú tému za účelom výmeny názorov a skúseností.

Medzi nami – Fórum účtovníkov
15.5.2020
0626 Medzi nami – Zdravá výživa
26.6.2020
0717 Medzi Nami – Účtovníci, ako využiť 1. pomoc
17.7.2020

Inovačná streda

Inovačná streda – Prečo potrebujeme inovácie?
3.6.2020
0624 Inovačná streda – Máme inováciu, ako vieme odmerať jej inovačnú hodnotu
24.6.2020
0715 Inovačná Streda – Využitie TRIZ
15.7.2020
Inovačná streda Ako postupujeme pri tvorbe inovácií
10.6.2020
0701 Inovačná streda – Meranie inovácií
1.7.2020
0722 Inovačná Streda – ARIZ
22.7.2020
Inovačná streda – Metodiky tvorby inovácií
17.6.2020
0708 Inovačná Streda – Využitie metodiky TRIZ v praxi v Manažmente
8.7.2020
0729 Inovačná Streda – Lean TRIZ
29.7.2020

Prezentácia služieb i3D

Prezentácia služieb i3D fy Novitech
24.4.20200
Aplikácia I3D – Výrobný závod online
15.6.2020

Ostatné mítingy

Budovanie Home Office
23.4.2020
Prezentácia služieb i3D fy Novitech
24.4.20200

Digitálny marketing – Úspešný mladý človek
6.5.2020

MindManager školenie pre pokročilých
28.52020

https://youtu.be/UfIRdIjGF-o
Online-X – Development meeting
1.6.2020
0605 Digitálny marketing English – Erida Mersuli
5.6.2020