Podpora rozvoja zručností zamestnancov 2024

Projekt „Podpora rozvoja zručností zamestnancov“ je zameraný na poskytovanie finančnej podpory zamestnávateľom na vzdelávanie ich zamestnancov. Hlavným cieľom je podpora vzdelávania, ktoré prispieva k vytvoreniu nových a udržaniu existujúcich pracovných miest prostredníctvom zlepšenia a rozvoja zručností zamestnancov.

Tento projekt je realizovaný v súlade so zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorý sa zameriava na posilnenie pracovných zručností zamestnancov prostredníctvom finančných príspevkov na vzdelávanie. Jeho hlavným cieľom je reagovať na potreby trhu práce, zvýšiť odborné kompetencie zamestnancov a prispieť k udržaniu a vytváraniu nových pracovných miest. Projekt ponúka možnosť zamestnávateľom vo všetkých samosprávnych krajoch Slovenskej republiky získať finančnú podporu vo výške až 150 000 eur na vzdelávanie, ktoré je prispôsobené konkrétnym potrebám ich organizácie. Viac informácií o projekte 

Cieľ projektu:

podpora vzdelávania zamestnancov zamestnávateľa, súvisiaca so vznikom nových pracovných miest a udržaním už existujúcich miest.

Oprávnená cieľová skupina

- zamestnanci v pracovnom pomere u zamestnávateľa
- znevýhodnený zamestnanci (podľa definície)

Oprávnené vzdelávanie

Zahŕňa teoretickú aj praktickú prípravu, profesijné aj transferové vzdelávanie zamerané na konkrétne požiadavky zamestnávateľa prezenčnou formou u zamestnávateľa. Vzdelávanie zamestnancov sa uskutočňuje v pracovnom čase zamestnanca.

Prečo si vybrať naše Edukačné centrum?

  • profesionálni lektori s bohatými skúsenosťami;
  • praktické školenia zamerané na reálne využitie v práci;
  • individuálny prístup a flexibilita školení podľa vašich potrieb.

V prípade, že ste nenašli kurz, ktorý by vyhovoval Vašim potrebám, neváhajte nás kontaktovať pripravíme kurz podľa Vašich požiadaviek.

Ďalšie potrebné informácie Vám radi poskytneme na: online@teledom.sk alebo telefonicky na +421 55 327 44 02, +421 907 992 584.

Leto Plné Vedmostí: Pripoj sa k nám!

Objavte svet nových vedomostí a zručností s našimi letnými kurzami! Ponúkame rôznorodé kurzy, ktoré vám pomôžu zdokonaliť sa v práci. Pripojte sa k nám a strávte leto produktívne a zábavne! Nižšie nájdete zoznam našich kurzov:

Tieto programy vám pomôžu rozvíjať dôležité schopnosti a udržať krok s požiadavkami moderného trhu práce.

Ďakujeme za Vašu registráciu ako hosťa TeleDom

Formulár bol úspešne odoslaný.
Budeme Vás kontaktovať v priebehu 24 hodín.