MS EXCEL pre mierne pokročilých

Cieľ kurzu

Absolvent kurzu MS Excel bude vedieť ovládať a prispôsobovať prostredie a základné funkcie programu. Obsah kurzu tvoria definície a editovanie jednoduchých výpočtov a vzorcov, používanie štýlov, zobrazovanie dát formou grafov, tlač a možnosti tlače. Samostatnou kapitolou sú kontingenčné tabuľky.

Používaním kontingenčných tabuliek môžete údaje sprehľadniť, sumarizovať, analyzovať a nakoniec ich aj kvalitne prezentovať.

Kontingenčné tabuľky sú:

 • Vysoko flexibilné
 • Zvládajú množstvo vstupných dát
 • Interpretujú ľahko čitateľné výsledky
 • Umožňujú vytvoriť kontingenčné grafy

Naučíme Vás zložitejšie metódy, ktoré uľahčia Vašu prácu a môžete ich priamo využívať v praxi.

Podmienka: Vlastný notebook

Cieľová skupina

 • Záujemcovia, ktorí chcú získať počítačové zručnosti v tejto aplikácii.

Materiály a sprievodné služby

 • Interaktívna práca s lektorom
 • Coffee break
 • Študijný materiál, testy, písacie potreby
 • Vydanie osvedčenia o získanom vzdelaní
 • Parkovanie 
Rozsah kurzu

6 – 8 hodín

Modulov

6

Kategória

Prezenčné kurzy a Online kurzy

Jazyk

Slovenský

Cena bez DPH

145,50€/OS (8 - 12 OSÔB)
160,05€/OS (5 - 7 OSÔB)

Obsah kurzu

 • popis prostredia,
 • koncepcia zošita,
 • možnosti zobrazenia,
 • nastavenia v programe MS Excel
 • otvorenie súboru,
 • uloženie a zatvorenie súboru,
 • uloženie pracovného priestoru,
 • ochrana a vlastnosti súboru
 • pohyb v zošite,
 • zápis,
 • vkladanie funkcie,
 • komentár,
 • mazanie dát,
 • identifikácia buniek a oblastí,
 • kopírovanie a premiestňovanie dát,
 • úprava rozmerov tabuľky,
 • tlač, 
 • ukážka pred tlačou
 • práca s hárkami zošita,
 • výpočty v zošite,
 • práca s grafmi
 • triedenie,
 • prehliadanie zoznamu,
 • filtrovanie dát,
 • vytvorenie prehľadu a skupín

Lektor kurzu:

Ing. Anton Schwartz

lektor, konzultant, kouč
Zdieľať:
Záznamy stretnutí

Prezentácia služieb i3D

Priemyselná výroba v poslednom období prechádza zásadnými zmenami, ktoré priniesli nástup štvrtej priemyselnej revolúcie označovanej ako Industry 4.0. Jadrom tohto vývoja je pokrok v informačno-komunikačných technológiách a digitalizácia priemyselnej výroby.

Záznamy stretnutí

Ostatné mítingy

Zoznam všetkých stretnutí, ktoré sa uskutočnili pre rôzne firmy s cieľom zlepšiť manažérske, marketingové a iné zručnosti.

Online kurzy

Telework Process Manager

Telework Process Manager is new managerial profession in any organization enabling their employees to work from their digital workplaces wherever their locations are

Leto Plné Vedomosti: Pripoj sa k nám!

Objavte svet nových vedomostí a zručností s našimi letnými kurzami! Ponúkame rôznorodé kurzy, ktoré vám pomôžu zdokonaliť sa v práci. Pripojte sa k nám a strávte leto produktívne a zábavne! Nižšie nájdete zoznam našich kurzov:

Tieto programy vám pomôžu rozvíjať dôležité schopnosti a udržať krok s požiadavkami moderného trhu práce.

Ďakujeme za Vašu registráciu ako hosťa TeleDom

Formulár bol úspešne odoslaný.
Budeme Vás kontaktovať v priebehu 24 hodín.