Od roku 2022 TeleDom je zapojený do projektov vzdelávania pre Implementačnú agentúru MPSVR SR

V našich priestoroch sa realizujú školenia pre terénnych pracovníkov a interných zamestnancov.

Zdieľať:
Online kurzy

Základná finančná gramotnosť v Exceli

Naučíte sa vypočítať hodnotu úroku na úveroch, ukážky výpočtov súčasnej a budúcej hodnoty peňazí, výšku preplatenia úveru v rôznych obdobiach a splatnostiach, dokážete zanalyzovať výhodnosť investície, získate nový pohľad na oblasť financií a finančného plánovania.

Prezenčné kurzy

Vyjednávacie zručnosti pre nákupcov a obchodníkov

Cieľom kurzu je rozvoj predajných zručností. Účastníci sa budú učiť aktívne počúvať, klásť otázky a parafrázovať pri predaji, aby lepšie rozumeli potrebám zákazníka. Tiež sa naučia identifikovať …

Online kurzy

Formátovanie číselných hodnôt v Exceli

Bežný užívateľ Excelu dokáže použiť prednastavené formáty čísiel pre bunky, čo ale robiť v prípade formátovania číselných hodnôt za súčasného použitia textových alebo iných znakov súčasne s číslami v jednej bunke? Ako formátovať časové hodnoty tak, aby boli výpočty s takýmito údajmi správne?

Leto Plné Vedomosti: Pripoj sa k nám!

Objavte svet nových vedomostí a zručností s našimi letnými kurzami! Ponúkame rôznorodé kurzy, ktoré vám pomôžu zdokonaliť sa v práci. Pripojte sa k nám a strávte leto produktívne a zábavne! Nižšie nájdete zoznam našich kurzov:

Tieto programy vám pomôžu rozvíjať dôležité schopnosti a udržať krok s požiadavkami moderného trhu práce.

Ďakujeme za Vašu registráciu ako hosťa TeleDom

Formulár bol úspešne odoslaný.
Budeme Vás kontaktovať v priebehu 24 hodín.