Cenová problematika – Export

Školiteľ: Ing.  Ľubor  Kostelný, nezávislý konzultant

P r o g r a m  :

A)  KOMERČNO  –  PRÁVNE  ASPEKTY

1)  Kúpno – predajná zmluva so zahraničným partnerom  (ďalej KPZ)

     a)  Typ  KPZ  a aplikovateňé materiálne právo

     b)  Časový horizont platnosti predmetnej  KPZ

     c)  Množstvo predávaného tovaru

     d)  Garancie kvalitatívnych parametrov tovaru

     e)  Prípadné servisné a aplikačné služby

2)  Zahraničná konkurencia na konkrétnom trhu

     a)  Jej postavenie  –  podiel na trhu

     b)  Formy jej pôsobenia  –  komerčné a technické benefity

B)  LOGISTICKÉ  ASPEKTY

1)  Dohodnutá dodacia podmienka  (podľa  INCOTERMS  2020)

2)  Štruktúra reálnych zahraničných priamych obchodných nákladov

     – prepravné, skladné, poistné, nakládka – vykládka tovaru

3)  Dohodnuté dodacie lehoty v KPZ

     a)  Nadväznosť na dohodnutú dodacie podmienku

     b)  Časové rozpätie medzi dodacími paritami  –  EXW/FCA  –  CPT/DAP  –  FOB  –  CIF  –  príslušná časová kalkulácia

C)  EKONOMICKÉ, CENOVÉ, PLATOBNÉ  A  FINANČNÉ  ASPEKTY

1)  Úplné vlastné náklady  (ÚVN)  /  evidovaná jednotka množstva tovaru

     a)  Operatívna kalkulácia výrobných nákladov  (VN)

     b)  Reálna časová udržateľnosť  VN  –  v spojitosti s platnosťou  KPZ

     c)  Aktuálna a nutná výška internej  ziskovej marže

2)  Cena predávaného tovaru

     a)  Výpočet a stanovenie minimálnej základnej ceny tovaru  –  úroveň  EXW, vrátane balenia

     b)  Kalkulácia logistických nákladov podľa dohodnutej dodacej podmienky

     c)  Cenová doložka a možnosť jej aplikácie

          –  vplyv vývoja úrovne cien surovín, materiálov, energie na výšku VN

          –  možnosť operatívnej  renegociácie dohodnutej exportnej ceny tovaru v rámci platnosti KPZ

3)  Dohodnutá platobná podmienka a náklady s ňou spojené 

4)  Obchodovateľná mena v KPZ  –  kurzové riziko v prípade, že nejde o EUR.

P o z n á m k y  :

a)  Účastníci obdržia sprievodné pracovné a štúdijné materiály k téme seminára.

b)  Diskusia a priebežné konzultácie k jednotlivým bodom programu seminára.

c)  Časový rozvrh  –  cca  3 hodiny  (á 60 minút) vrátane krátkej prestávky.

d)  Technické vybavenie  –  veľký flipchart  (15 listov), resp. veľká magnetická tabuľa a sada funkčných farebných fixiek.

e)  Termín, miesto, začiatok a ďaľšie podmienky realizácie seminára (pracovná zmluva) budú dohodnuté s firmou Novitech Partner, s.r.o., Košice v prípade jeho aktuálneho poriadania.

Zdieľať:
Online kurzy

Telework Process Manager

Telework Process Manager is new managerial profession in any organization enabling their employees to work from their digital workplaces wherever their locations are

Záznamy stretnutí

Ostatné mítingy

Zoznam všetkých stretnutí, ktoré sa uskutočnili pre rôzne firmy s cieľom zlepšiť manažérske, marketingové a iné zručnosti.

Online kurzy

MS EXCEL pre mierne pokročilých

Ovládať a prispôsobovať prostredie a základné funkcie programu. Obsah kurzu tvoria definície a editovanie jednoduchých výpočtov a vzorcov, používanie štýlov, zobrazovanie dát formou grafov, tlač a možnosti tlače.

Leto Plné Vedomosti: Pripoj sa k nám!

Objavte svet nových vedomostí a zručností s našimi letnými kurzami! Ponúkame rôznorodé kurzy, ktoré vám pomôžu zdokonaliť sa v práci. Pripojte sa k nám a strávte leto produktívne a zábavne! Nižšie nájdete zoznam našich kurzov:

Tieto programy vám pomôžu rozvíjať dôležité schopnosti a udržať krok s požiadavkami moderného trhu práce.

Ďakujeme za Vašu registráciu ako hosťa TeleDom

Formulár bol úspešne odoslaný.
Budeme Vás kontaktovať v priebehu 24 hodín.