Vyjednávacie zručnosti pre nákupcov a obchodníkov

Cieľ kurzu

Cieľom kurzu je rozvoj predajných zručností. Účastníci sa budú učiť aktívne počúvať, klásť otázky a parafrázovať pri predaji, aby lepšie rozumeli potrebám zákazníka. Tiež sa naučia identifikovať rôzne typy klientov a zvoliť vhodný postup na ich ovplyvňovanie. Budú mať prehľad o výsledkoch rôznych postupov pri ovplyvňovaní klientov. Školenie tiež rozvíja sociálne zručnosti potrebné pri styku s klientmi.

Cieľová skupina

 • Obchodníci
 • Nákupcovia
 • Vedúci pracovníci oddelení
 • Poradca (finančný , nefinančný)
 • Pracovníci zodpovední za zlepšovanie a zvyšovanie efektivity procesov

Materiály a sprievodné služby

 • Interaktívna práca s lektorom
 • Coffee break
 • Študijný materiál, testy, písacie potreby
 • Vydanie osvedčenia o získanom vzdelaní
 • Parkovanie 
Rozsah kurzu

1 deň (8 hodín) 

Modulov

6

Kategória

Prezenčné kurzy

Jazyk

Slovenský

Cena s DPH

160,50€/os
139,50€/os (Earlybird15)

Obsah kurzu

 • získavanie informácií a segmentácia zákazníkov
 • príprava pred vyjednávaním a ako získať pozitívny prístup
 • stanovovanie cieľov (BATNA, metóda O-P-M)
 • stratégia vyjednávania (WIN-WIN, WIN-LOST, LOST-LOST)
 • príprava argumentov, otázok a zvládanie námietok
 • protokol, taktika, príprava podmienok na vyjednávanie
 • dešifrovanie signálov počas vyjednávania
 • verbálna, vokálna a neverbálna komunikácia
 • aktívne počúvanie, pozícia vs. záujem, „4 uši“
 • NLP – presvedčovacie vzorce
 • výber taktík vo vyjednávaní
 • manipulatívne techniky ( popis, výhody, nevýhody, použitie )
 • ako predať svoje myšlienky
 • ako lepšie zaujať a získať ľudí na svoju stranu
 • ako lepšie improvizovať v nečakaných situáciách
 • ako vedieť dávať podporujúcu spätnú väzbu iným ľuďom
 • problémové typy ( prejavy , príklady ich vyjadrení, ako zvládať prejavy)
 • pozičný, kompromisný, principiálny, ústupový, indiferentný vyjednávač
 • zásady riešenia konfliktov
 • ako predchádzať konfliktom
 • dvojstupňová metóda riešenia konfliktu
 • zóna dohody a pravidla pri vyjednávaní
 • analýza cenového rozhovoru
 • informácie 2+1+1

Lektor kurzu:

Ing. Zdenko Knižka

lektor, konzultant, kouč

Pán Ing. Knižka má 20-ročné skúsenosti v oblasti lektorovania a konzultovania, 15 rokov v manažmente a 9 rokov ako biznis kouč. Jeho odbornosť zahŕňa vzdelávanie a rozvoj manažérov, pracovníkov firiem a koučing. Okrem toho, má bohaté skúsenosti s realizáciou vzdelávania v rôznych spoločnostiach, ako napríklad Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., ČSOB Leasing, a.s., U.S. Steel, Slovenská pošta, a.s., OTP banka a.s., T-Mobile Slovensko, Exisport a.s., Allfun a.s., Embraco, a.s., Magneti Marelli a.s. atď. Jeho špecializácia sa zameriava najmä na rozvoj vyjednávacích a komunikačných schopnosti, prezentačných a manažérskych zručností.

Zdieľať:
Prezenčné kurzy

Prezentačné zručnosti a verejný prejav

Naučiť účastníka zásady verejného prejavu a prezentácie
Odblokovať stres a zvládať konfliktné situácie pri prezentácií
Odstrániť zlozvyky pri osobnom vystupovaní počas prezentácie

Odborné semináre

INCOTERMS 2020

1)  História a základná charakteristika  INCOTERMS
2) I N C O T E R M S 2020
3)  Pozícia predávajúceho a kupujúceho pri aplikácii pravidiel  Incoterms  2020 v logistických operáciach
4)  Cenové kalkulácie pri zvolených dodacích podmienkách podľa  Incoterms  2020

Ďakujeme za Vašu registráciu ako hosťa TeleDom

Formulár bol úspešne odoslaný.
Budeme Vás kontaktovať v priebehu 24 hodín.