Inovačná Streda

Rozpis mítingov “Inovačná Streda”:

 • 0603 Prečo potrebujeme inovácie ? 
 • 0610 Ako postupujeme pri tvorbe inovácií, časť 1;  (Proces riadenie inovácií, Pravidlo 70:20:10,
            Profil Inovátor) ?
 • 0617 Ako postupujeme pri tvorbe inovácií, časť 2;  ( Valentovo inovačné spektrum, Metodika
            tvorby inovácii, TRIZ) ?
 • 0624 Implementácia  metodiky TRIZ v praxi, praktický príklad využitia metodiky TRIZ pri
            tvorbe produktu.
 • 0701 Máme inováciu, ako vieme odmerať jej inovačnú hodnotu? Meranie inovácii!
 • 0708 Implementácia  metodiky TRIZ v praxi, praktický príklad využitia metodiky TRIZ
            v manažmente.
 • 0715 Technika 9 okien
 • 0722 ARIZ
 • 0729 Lean TRIZ

Podmienky účasti:

 1. Účasť je bezplatná
 2. Účastníci sa musia registrovať ako Hosť TeleDom Online tu