Vyjednávacie zručnosti pre nákupcov a obchodníkov

Cieľ kurzu

Cieľom kurzu je rozvoj predajných zručností. Účastníci sa budú učiť aktívne počúvať, klásť otázky a parafrázovať pri predaji, aby lepšie rozumeli potrebám zákazníka. Tiež sa naučia identifikovať rôzne typy klientov a zvoliť vhodný postup na ich ovplyvňovanie. Budú mať prehľad o výsledkoch rôznych postupov pri ovplyvňovaní klientov. Školenie tiež rozvíja sociálne zručnosti potrebné pri styku s klientmi.

Cieľová skupina

 • Obchodníci
 • Nákupcovia
 • Vedúci pracovníci oddelení
 • Poradca (finančný , nefinančný)
 • Pracovníci zodpovední za zlepšovanie a zvyšovanie efektivity procesov

Materiály a sprievodné služby

 • Interaktívna práca s lektorom
 • Coffee break
 • Študijný materiál, testy, písacie potreby
 • Vydanie osvedčenia o získanom vzdelaní
 • Parking
Rozsah kurzu

2 dní (16 hodín)

Modulov

6

Kategória

One-to-one courses

Jazyk

Slovenský

Cena bez DPH

258,00€/os (8 - 12 osôb)
314,00€/os (5 - 7 osôb)

Obsah kurzu

 • získavanie informácií a segmentácia zákazníkov
 • príprava pred vyjednávaním a ako získať pozitívny prístup
 • stanovovanie cieľov (BATNA, metóda O-P-M)
 • stratégia vyjednávania (WIN-WIN, WIN-LOST, LOST-LOST)
 • príprava argumentov, otázok a zvládanie námietok
 • protokol, taktika, príprava podmienok na vyjednávanie
 • dešifrovanie signálov počas vyjednávania
 • verbálna, vokálna a neverbálna komunikácia
 • aktívne počúvanie, pozícia vs. záujem, „4 uši“
 • NLP – presvedčovacie vzorce
 • výber taktík vo vyjednávaní
 • manipulatívne techniky ( popis, výhody, nevýhody, použitie )
 • ako predať svoje myšlienky
 • ako lepšie zaujať a získať ľudí na svoju stranu
 • ako lepšie improvizovať v nečakaných situáciách
 • ako vedieť dávať podporujúcu spätnú väzbu iným ľuďom
 • problémové typy ( prejavy , príklady ich vyjadrení, ako zvládať prejavy)
 • pozičný, kompromisný, principiálny, ústupový, indiferentný vyjednávač
 • zásady riešenia konfliktov
 • ako predchádzať konfliktom
 • dvojstupňová metóda riešenia konfliktu
 • zóna dohody a pravidla pri vyjednávaní
 • analýza cenového rozhovoru
 • informácie 2+1+1

Manažér kurzu:

Ing. Hanna Akymchenko

Share:

Leto Plné Vedmostí: Pripoj sa k nám!

Objavte svet nových vedomostí a zručností s našimi letnými kurzami! Ponúkame rôznorodé kurzy, ktoré vám pomôžu zdokonaliť sa v práci. Pripojte sa k nám a strávte leto produktívne a zábavne! Nižšie nájdete zoznam našich kurzov:

Tieto programy vám pomôžu rozvíjať dôležité schopnosti a udržať krok s požiadavkami moderného trhu práce.

Thank you for your registration as a TeleDom guest

The form has been successfully submitted.
We will contact you within 24 hours.