One-to-one courses

Manažérske zručnosti

Rozvíjať zručnosti a schopnosti tím lídra pri vedení tímu.
Zabezpečiť plnenie cieľov firmy cez rozvoj tím lídra.
Identifikovať slabiny tím lídra a odstrániť ich

I want to know more »

Thank you for your registration as a TeleDom guest

The form has been successfully submitted.
We will contact you within 24 hours.