Seminár – úspora nákladov zaobstarávania elektrickej energie

Obchodný model MyEnergy
Hodinový cenový trend
Obchodný model MyEnergy
Cenový graf

Cieľ podujatia

  • Pravidelné informovanie pilotných zákazníkov a záujemcov o výsledkoch EU projektu MyEnergy služby, ktorý je zameraný na úsporu nákladov nákupu elektrickej energie na trhoch SK, CZ a HU;
  • Získanie námetov a požiadaviek užívateľov MyEnergy služby pre ďalší rozvoj služieb.

Cieľová skupina účastníkov

Priemyselné firmy a komplexy budov, ktorých podiel nákladov elektrickej energie predstavuje aspoň 20% a Energetickí poradcovia.

Forma

Seminár – hybridná forma (konferenčná miestnosť a Teams online prihlásenie pre ranný program)  

Rozsah seminára

9:00 - 16:00

Max. počet účastníkov

30

Jazyk

Slovenský / Anglický

Cena bez DPH

Zdarma

Vzdelávacie centrum TeleDom

Timonova 27, Košice, Slovensko

Program seminára

09:00  – Otvorenie a ciele seminára, Ing. Attila Tóth,CSc. Prezident skupiny Novitech
09:15  –  Business model MyEnergy služby a nové ponúkané služby, Ing. Bohuš Belej, riaditeľ priemyselných projektov
09:45  –  Prezentácia online portálu MyEnergy služby, Stanislav Lofaj vedúci vývoja MyEnergy, Poradcovia a pilotní zákazníci
11:00  –  Otázky a námety účastníkov k prezentovaným témam
12:00  –  Obed v reštaurácii TeleDom
13:30  –  EU Trend energetiky a ďalší strategický rozvoj MyEnergy služby, zahraniční experti Novitech (Brusel, Londýn)
14:45  –  Privátne alebo skupinové konzultácie účastníkov seminára
16:00  –  Ukončenie seminára

Uzávierka registrácie pre účastníka v TeleDome: do 11.marca 2024 alebo dosiahnutím maximálneho možného počtu prijatých registrácií.
Uzávierka registrácie pre online účastníka Teams: do 13.marca 2024

V oboch prípadoch sa prosím registrujte a uveďte formu Vašej účasti.

Zdieľať:
Záznamy stretnutí

Inovačná streda

Prečo potrebujeme inovácie?
Ako postupujeme pri tvorbe inovácií?
Implementácia metodiky TRIZ v praxi, praktický príklad využitia metodiky TRIZ pri tvorbe produktu……..

Záznamy stretnutí

Prezentácia služieb i3D

Priemyselná výroba v poslednom období prechádza zásadnými zmenami, ktoré priniesli nástup štvrtej priemyselnej revolúcie označovanej ako Industry 4.0. Jadrom tohto vývoja je pokrok v informačno-komunikačných technológiách a digitalizácia priemyselnej výroby.

Online kurzy

Telework Process Manager

Telework Process Manager is new managerial profession in any organization enabling their employees to work from their digital workplaces wherever their locations are

Leto Plné Vedomosti: Pripoj sa k nám!

Objavte svet nových vedomostí a zručností s našimi letnými kurzami! Ponúkame rôznorodé kurzy, ktoré vám pomôžu zdokonaliť sa v práci. Pripojte sa k nám a strávte leto produktívne a zábavne! Nižšie nájdete zoznam našich kurzov:

Tieto programy vám pomôžu rozvíjať dôležité schopnosti a udržať krok s požiadavkami moderného trhu práce.

Ďakujeme za Vašu registráciu ako hosťa TeleDom

Formulár bol úspešne odoslaný.
Budeme Vás kontaktovať v priebehu 24 hodín.