PROJEKT: "Zručnosti pre trh práce 2024"!

Nový národný projekt Zručnosti pre trh práce prinesie už od 8.apríla možnosť bezplatne získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu. Je to prvý projekt svojho druhu, ktorý je určený pre ľudí bez práce, ale aj pre zamestnaných. Viac informácií: Úrady práce sociálnych vecí a rodiny podporia rozvoj zručností – MPSVR SR (gov.sk).

Nezmeškajte túto jedinečnú príležitosť na získanie nových zručností a rozvoj svojho potenciálu!

Postup ako sa zapojiť na kurz a využiť prostriedky z projektu "Zručnosti pre trh práce 2024.

1. Evidencia na úrade práce

Ak ste už na úrade práce zaevidovaný, je potrebné vyplniť prihlášku na kurz.
Ak ste toho času zamestnaný alebo rodič na MD je potrebné "Žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania" a zaslať ju na príslušný Úrad práce.(podľa trvalého bydliska)

2. Prihláška

Uchádzač vyplní prihlášku na ponúkaný kurz

Zobraziť kurzy

3. Žiadosť o preplatenie kurzu

Uchádzač, zašle vzdelávacej inštitúcii, ktorá následne žiadosť vyplní a zašle poštou na jeho adresu

4. Podanie na úrad práce

Vyplnenú žiadosť, ktorú uchádzač obdrží od vzdelávacej inštitúcie poštou na adresu, odovzdá na Úrade práce (oddelenie Poradenstva a vzdelávania) najneskôr 31 dní pred termínom začatia kurzu.

5. Vyhodnotenie žiadosti

Úrad práce žiadosť o preplatenie kurzu posúdi a zašle uchádzačovi stanovisko o akceptovaní/neakceptovaní žiadosti. V prípade akceptovania spíše s uchádzačom dohodu so všetkými potrebnými informáciami.

6. Informovanie

Uchádzač informuje vzdelávaciu inštitúciu o záveroch úradu práce (scan stanoviska)

7. Informácie o kurze

Uchádzač obdrží od vzdelávacej inštitúcie všetky potrebné informácie o požadovanom kurze (termín, miesto čas...).

8. Osvedčenie

Po absolvovaní kurzu obdrží uchádzač Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

9. Informovanie Úradu práce

Uchádzač dodá všetky potrebné informácie o absolvovanom kurze Úradu práce (na základe spísanej Dohody) ako podklad k preplateniu kurzu.

Čo Vás na našich kurzoch čaká?

•    kurzy sú navrhnuté tak, aby zodpovedali potrebám trhu práce v roku 2024. Sú zamerané na kľúčové oblasti, ako sú softvérové nástroje, komunikačné schopnosti.
•   budete mať príležitosť učiť sa od skúsených lektorov a inštruktorov, ktorí majú bohaté
pracovné skúsenosti a sú odborníkmi vo svojich oblastiach.
•   ponúkame rôzne termíny a typy kurzov, aby sme vyhoveli Vašim individuálnym potrebám a harmonogramu.
•   po úspešnom absolvovaní kurzov získate certifikáty a osvedčenia, ktoré Vám môžu pomôcť pri hľadaní zamestnania alebo pri postupe vo Vašej súčasnej práci.

Registrácia je otvorená a miesta sú obmedzené, takže sa prihláste čo najskôr.

Pre viac informácií a registráciu kontaktujte náš tím e-mailom: online@teledom.sk alebo telefonicky na +421 55 327 44 02, +421 907 992 584.

Kurzy preplácané úradom práce 2024 pre nezamestnaných, zamestnaných, uchádzačov na MD.

Ste pripravení získať nové zručnosti a zvýšiť svoje šance na úspešnú kariéru? Chcete sa zdokonaliť v oblastiach, ktoré sú dôležité pre moderný trh práce? Ak áno, máme pre Vás skvelú správu!

Ďakujeme za Vašu registráciu ako hosťa TeleDom

Formulár bol úspešne odoslaný.
Budeme Vás kontaktovať v priebehu 24 hodín.