Prezentačné zručností a verejný prejav

Cieľ kurzu

Naším cieľom je pomôcť účastníkom odblokovať stres a zvládnuť konfliktné situácie, aby sa mohli vyjadriť s presvedčením a presnosťou.

Účastníci sa naučia základné princípy verejného prejavu, ako sú napríklad správne dýchanie, gestikulácia a reč tela. Okrem toho sa budú učiť, ako riešiť stres pri prezentácii a ako zvládnuť konfliktné situácie s pozitívnym a profesionálnym prístupom.

Celý tréning je zostavený tak, aby bol zábavný a interaktívny, čo umožňuje účastníkom praktizovať naučené zručnosti a prejsť si rôzne situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť počas prezentácie. Výsledkom tohto tréningu bude, že účastník bude mať väčšie sebavedomie pri verejnom prejave a bude schopný prezentovať s presvedčením a profesionalitou. Taktiež bude schopný riešiť stresové situácie a odstrániť nevhodné zlozvyky pri vystupovaní.

Cieľová skupina

 • Manažéri a lídri
 • Školitelia
 • Ľudia v predaji
 • Politici

Materiály a sprievodné služby

 • Interaktívna práca s lektorom
 • Coffee break
 • Študijný materiál, testy, písacie potreby
 • Vydanie osvedčenia o získanom vzdelaní
 • Parking
Rozsah kurzu

1 deň (8 hodín)

Modulov

5

Kategória

One-to-one courses

Jazyk

Slovenský

Cena bez DPH

157,00€/os (5 - 7 osôb)
129,00€/os (8 - 12 osôb)

Obsah kurzu

 • „bomba“ , úvod, jadro, záver
 • informatívna, prisviedčacia prezentácia
 • výklad, tipy a triky pre účastníkov
 • pomôcky – spôsoby ako skryť nervozitu, resp. odpútať pozornosť
 • čo urobiť ak sa prezentácia uberá nesprávnym smerom
 • Využívanie verbálnej, neverbálnej a vokálnej komunikácie
 • NLP – presvedčovacie vzorce
 • tipy pre optimalizáciu osobného prejavu
 • práca s časom , nácvik „ 3 minútovej prezentácie“, „ DUOSTRUKTURA“
 • osobná analýza každého účastníka na základe videozáznamu
 • rozoznávanie záujmu publika podľa neverbálnych prejavov
 • techniky na vyvolanie záujmu – ako zapájať publikum
 • zodpovedanie otázok publika
 • metódy riešenia konfliktných situácií
 • stratégie zvládania trémy
 • relaxačné cvičenia
 • zvládanie negatívnych prejavov v publiku
 • rozbor a čítanie neverbálnych prejavov v kritických situáciách

Manažér kurzu:

Ing. Hanna Akymchenko

Share:

Leto Plné Vedmostí: Pripoj sa k nám!

Objavte svet nových vedomostí a zručností s našimi letnými kurzami! Ponúkame rôznorodé kurzy, ktoré vám pomôžu zdokonaliť sa v práci. Pripojte sa k nám a strávte leto produktívne a zábavne! Nižšie nájdete zoznam našich kurzov:

Tieto programy vám pomôžu rozvíjať dôležité schopnosti a udržať krok s požiadavkami moderného trhu práce.

Thank you for your registration as a TeleDom guest

The form has been successfully submitted.
We will contact you within 24 hours.