Roman Sulla

Online kurzy

Prázdniny s kontingenčnou tabuľkou

Školenie začína teoretickým vysvetlením čo je to kontingenčná tabuľka a čo je agregácia, na akých princípoch fungujú kontingenčné tabuľky a aké dáta spracovávajú. Postupne účastník školenia nadobúda informácie na báze praktických ukážok, spôsoby výpočtov v kontingenčných tabuľkách a spôsoby ich zobrazenia, vytváranie zlúčených polí, definovanie vypočítavaných polí.

Chcem vedieť viac »
Online kurzy

Užívateľom definované pravidlá podmieneného formátovania v Exceli

S podmieneným formátovaním sa už predpokladám stretol každý užívateľ v prednastavenom menu Excelu. V dátach je veľa krát potrebné označiť tie údaje/bunky/rozsahy buniek, ktoré spĺňajú užívateľom definovanú podmienku (alebo viacero podmienok súčasne zoradené v hierarchiách), a pritom prednastavené možnosti v menu Excelu neponúkajú žiadne riešenia

Chcem vedieť viac »
Online kurzy

Rýchle prehľady s medzisúčtami, filtre, zoradenie dát v Exceli

: Veľa krát užívatelia Excelu používajú komplikované a časovo náročné riešenia pre spracovanie väčších rozsahov údajov, a pritom Excel ponúka veľmi elegantné a rýchle riešenia pre zvládanie náročných a komplexných úloh. Stačí pochopiť princíp a následnosť spracovania údajov pomocou dostupných excelových nástrojov a Vaša práca sa stane zábavou.

Chcem vedieť viac »
Online kurzy

Formátovanie číselných hodnôt v Exceli

Bežný užívateľ Excelu dokáže použiť prednastavené formáty čísiel pre bunky, čo ale robiť v prípade formátovania číselných hodnôt za súčasného použitia textových alebo iných znakov súčasne s číslami v jednej bunke? Ako formátovať časové hodnoty tak, aby boli výpočty s takýmito údajmi správne?

Chcem vedieť viac »
Online kurzy

Základná finančná gramotnosť v Exceli

Naučíte sa vypočítať hodnotu úroku na úveroch, ukážky výpočtov súčasnej a budúcej hodnoty peňazí, výšku preplatenia úveru v rôznych obdobiach a splatnostiach, dokážete zanalyzovať výhodnosť investície, získate nový pohľad na oblasť financií a finančného plánovania.

Chcem vedieť viac »
Online kurzy

MS EXCEL pre začiatočníkov

Ovládať a prispôsobovať prostredie a základné funkcie programu. Obsah kurzu tvoria definície a editovanie jednoduchých výpočtov a vzorcov, používanie štýlov, zobrazovanie dát formou grafov, tlač a možnosti tlače.

Chcem vedieť viac »

Leto Plné Vedomosti: Pripoj sa k nám!

Objavte svet nových vedomostí a zručností s našimi letnými kurzami! Ponúkame rôznorodé kurzy, ktoré vám pomôžu zdokonaliť sa v práci. Pripojte sa k nám a strávte leto produktívne a zábavne! Nižšie nájdete zoznam našich kurzov:

Tieto programy vám pomôžu rozvíjať dôležité schopnosti a udržať krok s požiadavkami moderného trhu práce.

Ďakujeme za Vašu registráciu ako hosťa TeleDom

Formulár bol úspešne odoslaný.
Budeme Vás kontaktovať v priebehu 24 hodín.